Telefon: 70 22 51 50   |   E-mail: trio@triotrykluft.dk

En leverandør - et ansvar!

24 timers landsdækkende døgnservice

Produktion af oxygen og nitrogen - ved hjælp af oxygen- og nitrogen generator

Søger du en kompetent virksomhed, der kan levere en oxygen generator og nitrogen generator, er vi hos Trio Trykluft & Gas den rette til opgaven. Vi har mange års erfaring i branchen og har serviceret et væld af forskelligartede industrivirksomheder med gode løsninger.

​Hvordan virker en nitrogen/oxygen generator?

​Luften omkring os består af nitrogen (78%) og oxygen (21%) og lidt andet. Dette har givet grobund for, at det kan være økonomisk fordelagtigt selv at udvinde disse gasarter fra luften. Generalt er der 2 metoder til at udskille gassen - membran og PSA systemer:

Membran System:

Denne teknologi separerer luft i komponentgasser ved at sende billig trykluft gennem semipermeable membraner, der består af bundter af individuelle hule fibre. Hver fiber er meget lille, har et perfekt cirkulært tværsnit og en ensartet boring gennem midten. I den ene ende af modulet tilføres der trykluft til fibrene, og når den kommer i kontakt med membranen, strømmer den gennem fiberboringerne. Oxygen, vanddamp og andre sporgasser gennemtrænger nemt membranfibrene og udledes, men nitrogen tilbageholdes af membranen og strømmer gennem udgangsporten. Fordi vanddamp trænger gennem membranen, er nitrogengasstrømmen meget tør med dugpunkter helt ned til -50 °C (-58 °F).

Membranteknologien er enkel og effektiv med kompakte alt-i-én-enheder, der kræver minimal vedligeholdelse, og der er ingen driftsomkostninger. Den er ideel til anvendelser, hvor det påkrævede nitrogenflow er relativt lavt, og renhedsniveauerne ikke overstiger 99%. Membranteknologien medfører en lavere startinvestering end teknologier med højt flow/høje renhedsniveauer som f.eks. PSA (tryksvingsadsorption).

PSA System:

Adsorption er den proces, hvor atomer, ioner eller molekyler fra et stof (i dette tilfælde trykluft) klæber sig til overfladen på et adsorberende stof. En PSA-generator isolerer nitrogen, og de andre gasser i trykluftstrømmen (oxygen, CO2 og vanddamp) adsorberes, så der efterlades grundlæggende ren nitrogen. PSA opfanger oxygen fra trykluftstrømmen, når molekylerne binder sig til en kulstofmolekyle si. Dette sker i to separate trykbeholdere (tårn A og tårn B), som hver især er fyldt med en kulstofmolekyle si, der skifter mellem en separations proces og en regenererings proces.

Ren og tør trykluft strømmer ind i tårn A. Fordi oxygenmolekyler er mindre end nitrogenmolekyler, passerer de gennem porerne i sien. Nitrogenmolekylerne kan ikke passe gennem porerne, så de passerer forbi sien, hvilket resulterer i nitrogen af den ønskede renhed. Denne fase kaldes adsorptions- eller separationsfasen. Det meste af det nitrogen, der produceres i tårn A, forlader systemet og er klar til direkte brug eller opbevaring.

Derefter flyder en lille del af det genererede nitrogen ind i tårn B i den modsatte retning. Dette flow skubber den oxygen ud, der blev opfanget i den tidligere adsorptionsfase af tårn B. Ved at udløse trykket i tårn B mister kulstofmolekyle sierne deres evne til at fastholde oxygenmolekylerne, som løsriver sig fra sierne og bliver transporteret væk af det lille nitrogenflow, der kommer fra tårn A. Denne rengørings proces giver plads til at nye oxygenmolekyler kan fastgøre sig til sierne i næste adsorptionsfase.

PSA-teknologien muliggør kontinuerligt nitrogenflow med høj kapacitet til krævende applikationer ved renhedsniveauer på op til 99,9995 %. PSA-generatorer har højere startinvesterings omkostninger end membrangeneratorer, men de giver fordelene ved højere flow og højere renhedsniveauer, som nogle brancher og anvendelser kræver samt et lavere forbrug af trykluft.

Udskillelse af oxygen er i princippet det samme som ved nitrogen dog er renheden op til 95% og fordi indholdet er naturligt mindre i trykluften, er processen vanskeligere og luftforbruget højere.

Ved arbejde på oxygen anlæg er det vigtigt altid at være opmærksom på oxygens evne til selvantændelse vis det kommer i kontakt med urenheder.  Derfor anbefales det altid at benytte uddannet personale ved arbejde på disse anlæg.

Egenproduktion af nitrogen

Nitrogen er det medie, der tillader oxygen at opretholde livet på vores planet. Men på grund af en række egenskaber, der gør nitrogen ideel til mange industrielle anvendelser, gør gassen meget mere end blot at holde os i live.

Tidligere har denne proces været forholdsvis dyr og teknologisk forbeholdt gasselskaberne, som efter udvinding af gasserne har påfyldt disse på enten højtryksflasker eller cryotanke, hvor gassen er underkølet og i flydende form. Men de senere års teknologiske udvikling inden for nitrogen generator har imidlertid gjort det muligt og økonomisk fordelagtigt selv at producere nitrogen ud fra trykluft.

Nitrogens vigtigste egenskab er, at det er en inaktiv gas, hvilket betyder, at nitrogen er langsom til at reagere med andre stoffer. Det gør nitrogen ideel til enhver anvendelse, hvor langsom oxidering (f.eks. korrosion af printkort i elektronikindustrien) eller hurtig oxidering (f.eks. eksplosioner eller brande) skal forhindres.

Derudover er nitrogen lugtfri og farveløs, hvilket betyder, at gassen er et ideelt medie til brug i føde- og drikkevareindustrien – f.eks. til forlængelse af udløbsdatoen for fødevarer. Som følge af disse egenskaber er der konstant er stor efterspørgsel på nitrogen i mange sektorer – fra automobil- og kemikalieindustrien til akvakultur og sprøjtestøbning.

Nitrogen kan produceres med høj renhed op til 99,9995 % eller 5 ppm, ved det ønskede behov.

Egenproduktion af oxygen

Tidligere har denne proces været forholdsvis dyr og teknologisk forbeholdt gasselskaberne, som efter udvinding af gasserne har påfyldt disse på enten højtryksflasker eller cryotanke, hvor gassen er underkølet og i flydende form. Men de senere års teknologiske udvikling inden for oxygen generator har imidlertid gjort det muligt og økonomisk fordelagtigt selv at producere oxygen ud fra trykluft.

Oxygen kan produceres i renhed op til 95% og fordi indholdet er naturligt mindre i trykluften, er processen vanskeligere og luftforbruget højere.

Ved arbejde på oxygen anlæg er det vigtigt altid at være opmærksom på oxygens evne til selvantændelse vis det kommer i kontakt med urenheder, derfor anbefales det altid at benytte uddannet personale ved arbejde på disse anlæg.

Hvad er fordelene ved egenproduktion af nitrogen/oxygen?

Industriens øgede fokus på reduktion af omkostninger og miljøpåvirkning samt målet om opretholdelse af en konkurrencedygtig position på markedet har gjort, at man i højere grad er begyndt at se på den traditionelle metode at levere nitrogen og oxygen på.

Ud over at give virksomheder mulighed for at styre, hvor meget nitrogen de vil producere og med hvor meget tryk samt hvilken grad af renhed, har egenproduktion af gassen andre fordele. Virksomhederne er ikke længere udsat for prissvingninger på markedet, de sparer transportomkostninger og undgår forsinkelser. Desuden behøver virksomheder, der genererer deres eget nitrogen, ikke udsætte deres medarbejdere for den sikkerhedsrisiko, der følger med håndtering af højtryksflasker, de pådrager sig intet spild i forbindelse med tab ved fordampning, og de skal heller ikke returnere højtryksflasker, der aldrig kan tømmes helt. Med tiden betaler den oprindelige investering i en nitrogengenerator sig, fordi driftsomkostningerne holdes betydeligt lavere sammenlignet med at få nitrogen leveret fra tredjepart.

Med din egen oxygen generator og nitrogen generator har du en billig og driftssikker metode at udvinde nitrogen og oxygen på, hvilket sparer dig penge og nedsætter dit Co2 aftryk. Vi kan levere skræddersyede løsninger til dine behov, hvorfor du trygt kan kontakte os med henblik på at finde noget, der matcher dit budget.

​Hvad anvendes nitrogen generatorer til?

Modificeret Atmosphere Packing - MOP

Laserskæring

Medicinal

Bryggeri

Laboratorie udstyr.

Tæringshæmning

​Hvad anvendes oxygen generatorer til?

Flammeskæring

Fiskeopdræt

Medicinal

Spildevandsrensning

Papirmasse og papir

Medicinsk udstyr

​Service af nitrogen anlæg

Trio Trykluft har med mere end 20 års erfaring med service af nitrogenanlæg, et bredt kendskab til alle brands af generatorer og har special uddannet montører med servicevogne i hele landet der er optimeret til at yde den bedste og mest professionelle service af nitrogengenerator til egenproduktion.

Ved alle service kontrolleres nitrogengeneratoren for renhed og flow således at kunden altid kan være sikker på at få leveret den kvalitet som der er blevet lovet ved installering af anlægget.

Rådgivning og forslag til optimering er en naturlig del af den professionelle service som ydes af vores montører ved hvert besøg.

Service af oxygen anlæg

Trio Trykluft har med mere end 20 års erfaring med service af oxygenanlæg, et bredt kendskab til alle brands af generatorer og har special uddannet montører med servicevogne i hele landet der er optimeret til at yde den bedste og mest professionelle service af oxygengenerator til egenproduktion.

Ved alle service kontrolleres oxygengeneratoren for renhed og flow således at kunden altid kan være sikker på at få leveret den kvalitet som der er blevet lovet ved installering af anlægget.

Rådgivning og forslag til optimering er en naturlig del af den professionelle service som ydes af vores montører ved hvert besøg.

​Professionel rådgivning

Er du interesseret i at spare penge ved at erhverve din egen oxygen generator og nitrogen generator, tilbyder vi professionel rådgivning i forhold til at identificere de behov, du har i din virksomhed eller som en uvildig rådgivning omkring indkøb eller indkøbt anlæg. Kontakt os endelig for at høre om dine muligheder samt priser på telefon 70 22 51 50 eller skriv til trio@triotrykluft.dk.​

Firmanavn & CVR​

Trio Trykluft & Gas

CVR: ​33375190

Find os

Industrivej 20

3550 Slangerup

Kontakt os

Telefon: 70 22 51 50

E-mail: trio@triotrykluft.dk