Telefon: +45 70 22 51 50   |   Mail: trio@triotrykluft.dk

En leverandør - et ansvar!

24 timers landsdækkende døgnservice

On-line nitrogen- & oxygen fremstilling

Luften omkring os består af Nitrogen (78%) og Oxygen (21%) og lidt andet . Dette har givet grobund for, at det kan være økonomisk fordelagtigt, selv at udvinde disse gasarter fra luften.


Tidligere har denne proces været forholdsvis dyr og teknologisk forbeholdt gasselskaberne som efter udvinding af gasserne har påfyldt disse på enten højtryksflasker eller cryotanke (hvor gassen er underkølet og i flydende form), men de senere års teknologiske udvikling inden for Nitrogen generatorer, har imidlertid gjort det muligt og ofte økonomisk fordelagtigt selv at producere Nitrogen eller Oxygen ud fra luften.

Industriens øgede fokus på reduktion af omkostninger samt målet om opretholdelse af en konkurrencedygtig position på markedet gjort, er man i højere grad er begyndt at se på den traditionelle metode at levere Nitrogen og Oxygen på.


Dertil har man udviklet højeffektive Nitrogen-& Oxygen generatorer i modulsystem som kan tilpasses ethvert behov, ved at omdanne trykluft til ren Nitrogen eller Oxygen ved et tryk som svarer til det man normalt har i sit trykluftanlæg. Dvs. man leder Nitrogenen via en buffertank, rør- og slangeforbindelser direkte ud til pakkeanlægget hvor det bruges

Sparer mere end 50%

Nitrogen-generatoren fungerer fuldautomatisk via sit eget intelligente styresystem, der konstant måler rest ilt-indholdet i Nitrogen som produceres, samt iværksætter løbende under produktionen regenerering af dele af generatoren ved hjælp af trykluft, således at der produceres Nitrogen kontinuerligt som sparer mere end 50% af prisen for at købe Nitrogen i højtryksflasker eller tanke, som er vanskelige at håndtere pga af pladskrav og sikkerhedsforskrifter etc.

Trio Trykluft tilbyder produkter fra Parker, som har et bredt. Læs mere om produkterne her: http://ph.parker.com/dk/da/air-filtration

Firmanavn & CVR​

Trio Trykluft & Gas

CVR: ​33375190

Find os

Industrivej 20

3550 Slangerup

Kontakt os

Telefon: 70 22 51 50

E-mail: trio@triotrykluft.dk